OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Firma TSC Food Products GmbH, Bahnhofplatz 1, 4600 Wels zodpovídá za zpracování Vašich osobních údajů na naší webové stránce. Údaje týkající se TSC Food Products GmbH najdete ve vydavatelském záznamu.

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Zpracováváme Vaše osobní údaje, v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a v souladu s tímto prohlášením. Zpravidla je možné použít naše webové stránky bez udání osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje na naší stránce shromažďovány (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa) stane se tomu tak, pokud možno, vždy dobrovolně. Dále jsou osobní údaje shromažďovány v případě, pakliže nám je sami sdělíte. Stane se tomu tak např. při kontaktu mailem, na veletrhu, při navázání obchodních styků atd. Vaše údaje, které jste nám se souhlasem sdělili budou uloženy pouze k příslušnému účelu (zpracování zakázky, vyřízení obchodu atd.).

ZPRACOVATELÉ ZAKÁZKY, ADRESÁTI
Zpracováváme Vaše osobní údaje pomocí zpracovatelů zakázky, kteří nás při poskytování služeb podporují (např. Webhoster, e-mail – Newsletter, zásilkové služby). Tito zpracovatelé zakázek jsou povinni přísně dodržovat ochranu osobních údajů a nesmí Vaše osobní údaje zpracovat k žádnému jinému účelu, než je poskytnutí našich služeb. K poskytnutí Vašich osobních údajů dojde pouze typickým poskytovatelům hospodářských služeb jako jsou např. banky (v případě finančních převodů na Vás), daňoví poradci (pakliže se v našem účetnictví nalézají), poskytovatelé zásilkových služeb (v případě zásilky Vám) atd.

COOKIES
Tato webová stránka používá cookies. Cookies dělají webovou stránku pro uživatele příjemnější a účinnější. Cookie je malý datový soubor, sloužící k ukládání informací. Při návštěvě webové stránky může tato do počítače návštěvníka stránky cookie uložit. Navštíví-li uživatel později opětovně webovou stránku, může webová stránka údaje dříve uložených cookies převzít a tak např. zjistit, zda uživatel webovou stránku již dříve navštívil a které oblasti webové stránky ho obzvlášť zajímaly. Více informací o cookies obdržíte na WIKIPEDIA.

Nastavení ochrany osobních údajů


ZMĚNA NASTAVENÍ COOKIES

Jak webový prohlížeč s cookies zpracuje, které cookies budou povoleny a které budou odmítnuty, může uživatel stanovit nastavením webového prohlížeče. Kde přesně se tato nastavení nacházejí, závisí na druhu webového prohlížeče. Detailní informace obdržíte, když kliknete na funkci „Pomoc“ příslušného webového prohlížeče. Pakliže bude použití cookies omezeno, může se stát, že některé funkce webové stránky nebudou v plném rozsahu k dispozici.

COOKIES NA NAŠEM WEBU
Naše webová stránka zpracovává následující cookies: webová analýza Google Analytics slouží k ukládání anonymních údajů uživatelů pro Google-Analytics firmou Google. Reklamní nástroj DoubleClick Ad Exchange slouží k řízení reklamy v reklamní síti Google.

SERVER LOG FILE
Tato webová stránka zpracovává, za účelem monitorování technické funkce a zvýšení provozní bezpečnosti webového prohlížeče na základě převažujícího oprávněného zájmu odpovědné osoby (technická bezpečnostní opatření), následující osobní údaje v serveru Log File: – vyvolaný obsah – čas dotazu na server – typ prohlížeče/verze prohlížeče – použitý operační systém – URL odkazujícího uživatele – IP adresa. Tyto údaje jsou ukládány pouze dočasně na dobu maximálně 24 hodin. Poté jsou IP adresy anonymizovány.

GOOGLE ANALYTICS
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“) na právním základě převládaného oprávněného zájmu (analýza užívání webové stránky). My jsme k tomuto účelu uzavřeli s Google smlouvu ke zpracování objednávek. Při vyvolání naší webové stránky je pomocí softwaru vytvořeno spojení k serverům firmy Google a údaje jsou k nim odeslány. Některé z těchto serverů se nacházejí v USA. Google Analytics používá navíc cookies pro uložení informací o uživateli webové stránky a pro analýzu užívání webové stránky webovým uživatelem. Tato webová stránka používá funkci „IP – anonymizace“. Proto je Vaše IP adresa v rámci členských států Evropské Unie stejně jako v případě jiných smluvních států, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru, nejdříve zkrácena a tím anonymizována. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa převedena na server firmy Google do USA a tam zkrácena. Podle informací firmy Google jsou získané údaje firmou Google použity pro vyhodnocení užívání webové stránky, aby bylo možno vypracovat zprávy o aktivitách na webových stránkách a poskytnout další služby spojené s užíváním webové stránky a internetu. Popřípadě předá Google tyto informace třetí osobě, a to za předpokladu, že je to zákonem nařízeno nebo pokud třetí osoby tyto údaje jménem Google zpracovávají. Detailní informace o tom, jak Google Analytics s uživatelskými daty zachází, najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů firmy Google resp. Google Analytics.

DEAKTIVACE GOOGLE ANALYTICS
Záznamu Vašich uživatelských dat na naší webové stránce můžete obecně zabránit. A sice tak, že na Vašem webovém prohlížeči nastavíte „Do not Track“.Naše stránka respektuje signál „Do not Track“, který pak Váš webový prohlížeč posílá na všechny webové stránky. Můžete tak zamezit záznamu Vašich uživatelských údajů firmou Google Analytics obecně na všech webových stránkách a to sice tehdy, pakliže si stáhnete pod následujícím odkazem použitelný plugin prohlížeče a instalujete jej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Záznamu Vašich uživatelských údajů firmou Google Anyltics pouze na této webové stránce můžete zabránit tak, že kliknete na následující odkaz. V paměti Vašeho lokálního prohlížeče bude provedeno nastavení, které záznamu Vašich údajů při budoucích návštěvách této webové stránky zabrání:

VAŠE PRÁVA
Máte právo na informaci, opravu, smazání a omezení zpracování osobních údajů. Pakliže existuje pro zpracování Vašich osobních údajů právní podklad jako je Vaše svolení nebo jiná s vámi uzavřená smlouva, máte navíc právo na přenositelnost údajů. Máte právo na odvolání případně uděleného svolení ke zpracování Vašich osobních údajů. Legálnost zpracování osobních údajů až do doby odvolání nebude odvoláním dotčena. Máte právo na protest proti zpracování Vašich osobních údajů k účelům přímé reklamy. V případě protestu nebudou Vaše osobní údaje dále za účelem přímé reklamy zpracovávány. Vaše přání týkající se informace, opravy, smazání, omezení zpracování, odvolání nebo protest zašlete prosím písemně na TSC Food Products GmbH, Bahnhofplatz 1, 4600 Wels nebo mailem na info@tsc.at . Dále máte právo na stížnost u dozorčího orgánu (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, e-mail: dsb@dsb.gv.at).

DESIGN & PROGRAMOVÁNÍ
Reklamní agentura REICHLUNDPARTNER a online agentura REICHLUNDPARTNER